Soạn bài: Khuất phục tên cướp biển trang 66 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…

Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển – Soạn bài: Khuất phục tên cướp biển trang 66 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Tính hung hãn của tên chúa tàu (tên cướp biển) được thể hiện qua những chi tiết nào?Câu 2. Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy … Đọc tiếpSoạn bài: Khuất phục tên cướp biển trang 66 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…