Soạn bài Kho báu trang 83 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Kho báu – Soạn bài Kho báu trang 83 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân.Câu hỏi 2: Trước khi mất người cha cho các con biết điều gì?Câu hỏi 3: Theo lời cha, … Đọc tiếpSoạn bài Kho báu trang 83 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…