Soạn bài Hội đua voi ở Tây Nguyên trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…

Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên – Soạn bài Hội đua voi ở Tây Nguyên trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Tìm các chi tiết tả công việc chuẩn bị cho cuộc đua.Câu 2. Cuộc đua diễn ra thế nào ?Câu 3. Voi đua có cử chỉ gì ngộ … Đọc tiếpSoạn bài Hội đua voi ở Tây Nguyên trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…