Soạn bài Ga-vrốt ngoài chiến lũy trang 80 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…

Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy – Soạn bài Ga-vrốt ngoài chiến lũy trang 80 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Ga-vrốt ra ngoài chiến lũy để làm gì?Câu 2. Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Ga-vrốt?Câu 3. Vì sao tác giả nói Ga-vrốt là một thiên thần?Câu 4. … Đọc tiếpSoạn bài Ga-vrốt ngoài chiến lũy trang 80 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…