Soạn bài: Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4…

Tập đọc: Gà Trống và Cáo – Soạn bài: Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Cáo đã làm gì để dụ Gà Trống xuống đất? Câu 1  : Cáo đã làm gì để dụ Gà Trống xuống đất? Trả lời: Thấy Gà Trống đang vắt vẻo trên cành một món … Đọc tiếpSoạn bài: Gà Trống và Cáo trang 50 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiếng Việt lớp 4…