Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…

Tập đọc: Đường đi Sa Pa – Soạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều hình dung được về mỗi bức tranh.Câu 2. Những bức tranh bằng lời thể … Đọc tiếpSoạn bài đường đi Sa Pa trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…