Soạn bài Dù sao trái đất vẫn quay trang 85 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…

Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay – Soạn bài Dù sao trái đất vẫn quay trang 85 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?Câu 2. Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì? Vì sao tòa án lúc ấy … Đọc tiếpSoạn bài Dù sao trái đất vẫn quay trang 85 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…