Soạn bài Dự báo thời tiết trang 63 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Dự báo thời tiết – Soạn bài Dự báo thời tiết trang 63 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Kế tên các vùng được dự báo thời tiết trong bản tin.Câu hỏi 2. Nơi em ở thuộc vùng nào? Bản tin nói về thời tiết vùng này ra sao?Câu hỏi … Đọc tiếpSoạn bài Dự báo thời tiết trang 63 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…