Soạn bài Đối đáp với vua trang 49 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…

Tập đọc: Đối đáp với vua – Soạn bài Đối đáp với vua trang 49 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1.Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu ?Câu 2.Cao Bá Quát có mong muốn gì ?Câu 3. Cậu làm thế nào để thực hiện mong muốn đó ?Câu 4. Vì sao vua bắt … Đọc tiếpSoạn bài Đối đáp với vua trang 49 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…