Soạn bài Đất nước trang 94 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Đất nước – Soạn bài Đất nước trang 94 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. “Những ngày thu đã xa” được tả trong hai khổ thơ đẩu đẹp mà buồn. Em hãy tìm những từ ngữ nói lên điều đó. 2. Cảnh đất nước trong mùa thu mới được tả trong khổ … Đọc tiếpSoạn bài Đất nước trang 94 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…