Soạn bài Cửa sông trang 74 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Cửa sông – Soạn bài Cửa sông trang 74 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2. 1. Trong khổ thơ đầu, tác giả dùng những từ ngữ nào để nói vể nơi sông chảy ra biển ? Cách giới thiệu ấy có gì hay ? 2. Theo bài thơ, cửa sông là địa … Đọc tiếpSoạn bài Cửa sông trang 74 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…