Soạn bài: Con sẻ trang 90 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…

Tập đọc: Con sẻ – Soạn bài: Con sẻ trang 90 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Trên đường đi con chó thấy gì? Nó định làm gì?Câu 2. Việc gì đột ngột xảy ra khiến chó dừng lại?Câu 3. Hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu … Đọc tiếpSoạn bài: Con sẻ trang 90 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…