Soạn bài Con gái trang 112 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Con gái – Soạn bài Con gái trang 112 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Những chi tiết nào trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái ? 2. Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai ? 1. … Đọc tiếpSoạn bài Con gái trang 112 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…