Soạn bài: Chợ tết trang 38 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…

Tập đọc: Chợ tết – Soạn bài: Chợ tết trang 38 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Người các ấp đi chợ Tết trong khung cảnh đẹp như thế nào?Câu 2. Mỗi người đến chợ Tết với những dáng vẻ riêng ra sao?Câu 3. Bên cạnh dáng vẻ riêng, những người đi chợ … Đọc tiếpSoạn bài: Chợ tết trang 38 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…