Soạn bài Chim rừng Tây Nguyên trang 34 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Chim rừng Tây Nguyên – Soạn bài Chim rừng Tây Nguyên trang 34 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1. Quanh hồ Y-rơ-pao có những loài chim gì?Câu 2. Tìm từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc, tiếng kêu, hoạt động của từng loài chim. Câu hỏi 1. Quanh hồ Y-rơ-pao có … Đọc tiếpSoạn bài Chim rừng Tây Nguyên trang 34 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…