Soạn bài Chiếc máy bơm trang 36 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…

Tập đọc: Chiếc máy bơm – Soạn bài Chiếc máy bơm trang 36 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nông dân tưới nước vất vả thế nào ?Câu 2. Ác-si-mét nghĩ ra cách gì để giúp nông dân ?Câu 3.Hãy tả lại chiếc máy bơm của ông ? Câu 1. Nông dân tưới … Đọc tiếpSoạn bài Chiếc máy bơm trang 36 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…