Soạn bài Cây dừa trang 88 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Cây Dừa – Soạn bài Cây dừa trang 88 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Các bộ phận của cây dừa (lá. ngọn, thân, quả) được so sánh với những gì?Câu hỏi 2: Cây dừa gắn bó với thiên nhiên (gió, trăng, mây, nắng, đàn cò) như thế nào?Câu hỏi … Đọc tiếpSoạn bài Cây dừa trang 88 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…