Soạn bài Cây đa quê hương trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Cây Đa quê hương – Soạn bài Cây đa quê hương trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1. Những từ ngữ, câu văn nào cho biết cây đa đã sống rất lâu?Câu hỏi 2. Các bộ phận của cây đa được tả bằng những hình ảnh nào?Câu hỏi 3: … Đọc tiếpSoạn bài Cây đa quê hương trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…