Soạn bài Cậu bé và cây si già trang 96 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Cậu bé và cây si già – Soạn bài Cậu bé và cây si già trang 96 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Cậu bé đã làm điều gì không phải với cây si?Câu hỏi 2: Cây đa đã làm gì đế cậu bé hiểu được nỗi đau của nó?Câu … Đọc tiếpSoạn bài Cậu bé và cây si già trang 96 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…