Soạn bài Cá sấu sợ cá mập trang 74 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập – Soạn bài Cá sấu sợ cá mập trang 74 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Khách tắm biển lo lắng điều gì?Câu hỏi 2: Ông chủ khách sạn nói thế nào?Câu hỏi 3: Vì sao ông chủ quả quyết như vậy.Câu hỏi 4: Vì … Đọc tiếpSoạn bài Cá sấu sợ cá mập trang 74 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…