Soạn bài Buổi học thể dục trang 89 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…

Tập đọc: Buổi học thể dục – Soạn bài Buổi học thể dục trang 89 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Các bạn thể hiện bài thể dục như thế nào.Câu 2. Vì sao Nen-li được miễn tập thể dục.Câu 3. Tìm những chi tiết nói lên quyết tâm của Nen-li. Câu 1. … Đọc tiếpSoạn bài Buổi học thể dục trang 89 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3…