Soạn bài bè xuôi sông La trang 26 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…

Tập đọc: Bè xuôi sông La – Soạn bài bè xuôi sông La trang 26 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Sông La đẹp như thế nào?Câu 2. Chiếc bè gỗ được ví với cái gì? Cách nói ấy có gì hay?Câu 3. Vì sao đi trên bè, tác giả lại nghĩ đến … Đọc tiếpSoạn bài bè xuôi sông La trang 26 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 – Tiếng Việt lớp 4…