Soạn bài Bé nhìn biển trang 65 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Bé nhìn biển – Soạn bài Bé nhìn biển trang 65 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1. Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng.Câu hỏi 2: Những hình ảnh nào cho thấy biển giống như trẻ con?Câu hỏi 3: Em thích khổ thơ nào nhất? Vì sao? Câu … Đọc tiếpSoạn bài Bé nhìn biển trang 65 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…