Soạn bài Bạn có biết trang 85 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Bạn có biết – Soạn bài Bạn có biết trang 85 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Nhờ bài viết trên, em biết được những điều gì mới? Câu hỏi 2: Vì sao bài viết được đặt tên là bạn có biết?Câu hỏi 3: Hãy nói về cây cối ở … Đọc tiếpSoạn bài Bạn có biết trang 85 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…