Soạn bài Ai ngoan sẽ được thưởng trang 100 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng – Soạn bài Ai ngoan sẽ được thưởng trang 100 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng?Câu hỏi 2 : Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì?Câu hỏi 3: Các em đề nghị … Đọc tiếpSoạn bài Ai ngoan sẽ được thưởng trang 100 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…