Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 62 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1, Bài 1 đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi bài 2 dựa vào kết quả khảo…

Tác phẩm của Si-le và tên phát xít – Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 62 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Bài 1 đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi bài 2 dựa vào kết quả khảo sát lập dàn ý bài văn miêu tả một cảnh sông nước TẬP … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập tả cảnh trang 62 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1, Bài 1 đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi bài 2 dựa vào kết quả khảo…

Soạn bài tập đọc Tác phẩm của Si-le và tên phát xít – Tiếng Việt lớp 5…

Tác phẩm của Si-le và tên phát xít – Soạn bài tập đọc Tác phẩm của Si-le và tên phát xít. Vì sao tên sĩ quan Đức có thái độ bực tức với ông cụ? TẬP ĐỌC  Tác phẩm của Si-le và tên phát xít I.  CÁCH ĐỌC –  Lưa loát, trôi chảy, chú ý đọc … Đọc tiếpSoạn bài tập đọc Tác phẩm của Si-le và tên phát xít – Tiếng Việt lớp 5…

Luyện từ và câu: dùng từ đồng âm để chơi chữ trang 61 sgk Tiếng Việt lớp 5, bài 1 tìm từ đồng âm dùng để chơi chữ bài 2 đặt câu với…

Tác phẩm của Si-le và tên phát xít – Luyện từ và câu: dùng từ đồng âm để chơi chữ trang 61 sgk Tiếng Việt lớp 5. bài 1 tìm từ đồng âm dùng để chơi chữ bài 2 đặt câu với một cặp từ LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài tập 1 Dùng từ đồng … Đọc tiếpLuyện từ và câu: dùng từ đồng âm để chơi chữ trang 61 sgk Tiếng Việt lớp 5, bài 1 tìm từ đồng âm dùng để chơi chữ bài 2 đặt câu với…

Tập làm văn : Luyện tập làm đơn trang 60 sgk Tiếng Việt lớp 5, Giả sử địa phương em tổ chức đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất…

Tác phẩm của Si-le và tên phát xít – Tập làm văn : Luyện tập làm đơn trang 60 sgk Tiếng Việt lớp 5. Giả sử địa phương em tổ chức đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, em hãy viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện TẬP LÀM … Đọc tiếpTập làm văn : Luyện tập làm đơn trang 60 sgk Tiếng Việt lớp 5, Giả sử địa phương em tổ chức đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất…