Tập làm văn – Tả người trang 113 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1: Tập làm văn – Tả người. Lập dàn ý chi tiết một…

Tập làm văn – Tả người. Lập dàn ý chi tiết một trong các đề bài gợi ý sau: Tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nói.. Tập làm văn – Tả người trang 113 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1 – Tả người (Chuẩn bị cho bài kiểm tra … Đọc tiếpTập làm văn – Tả người trang 113 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 1: Tập làm văn – Tả người. Lập dàn ý chi tiết một…