Hãy tả con mèo nhà em (bài làm 2), Con mèo tam thể nhà em đã hơn hai tuổi, nó khôn ngoan ít có con mèo nào bì kịp. Cả nhà thường âu yếm gọi nó …

Tả loài vật – Tập làm văn lớp 4 – Hãy tả con mèo nhà em (bài làm 2). Con mèo tam thể nhà em đã hơn hai tuổi, nó khôn ngoan ít có con mèo nào bì kịp. Cả nhà thường âu yếm gọi nó là “chú Mi Mi ranh mãnh” Hãy tả con … Đọc tiếpHãy tả con mèo nhà em (bài làm 2), Con mèo tam thể nhà em đã hơn hai tuổi, nó khôn ngoan ít có con mèo nào bì kịp. Cả nhà thường âu yếm gọi nó …

Hãy tả con chim đang bắt sâu, Trước sân nhà tôi có cây mai tứ quý, xoè tán lá quay vòng ôm kín đoạn chạc ba trên thân như muốn che giấu một…

Tả loài vật – Tập làm văn lớp 4 – Hãy tả con chim đang bắt sâu. Trước sân nhà tôi có cây mai tứ quý, xoè tán lá quay vòng ôm kín đoạn chạc ba trên thân như muốn che giấu một điều gì bí mật Hãy tả con chim đang bắt sâu Bài … Đọc tiếpHãy tả con chim đang bắt sâu, Trước sân nhà tôi có cây mai tứ quý, xoè tán lá quay vòng ôm kín đoạn chạc ba trên thân như muốn che giấu một…