Miêu tả cây bàng ở trường em

Miêu tả cây bàng ở trường em Hãy viết bài văn miêu tả cây bàng ở trường em hoặc ở nhà em trồng. Trường em có trồng năm cây bàng, nhưng đặc biệt nhất là cây bàng ngay giữa sân trường em.Cây trông thật to, và vững chai, nhìn cây em không đoán được tuổi … Đọc tiếpMiêu tả cây bàng ở trường em