Tập làm văn nói về nội quy của trường em, Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em đọc kĩ nội quy ở trường em rồi chọn …

Sư tử xuất quân – Tập làm văn nói về nội quy của trường em. Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em đọc kĩ nội quy ở trường em rồi chọn một vài điều ghi vào “Vở bài tập Tiếng Việt” Đề bài: Chép lại 2, 3 điều nội quy … Đọc tiếpTập làm văn nói về nội quy của trường em, Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em đọc kĩ nội quy ở trường em rồi chọn …

Tập làm văn nói về nội quy của trường em, Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em đọc kĩ nội quy ở trường em rồi chọn …

Sư tử xuất quân – Tập làm văn nói về nội quy của trường em. Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em đọc kĩ nội quy ở trường em rồi chọn một vài điều ghi vào “Vở bài tập Tiếng Việt” Đề bài: Chép lại 2, 3 điều nội quy … Đọc tiếpTập làm văn nói về nội quy của trường em, Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em đọc kĩ nội quy ở trường em rồi chọn …

Chính tả Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên, Câu 1. Điền “1” hoặc “n” vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ có nghĩa điền vào chỗ trống:…

Sư tử xuất quân – Chính tả Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên. Câu 1. Điền “1” hoặc “n” vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ có nghĩa điền vào chỗ trống: Câu 1. Điền “1” hoặc “n” vào chỗ trống: “Năm gian nhà nhỏ thấp le te Ngõ tối đêm sâu đóm lập … Đọc tiếpChính tả Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên, Câu 1. Điền “1” hoặc “n” vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ có nghĩa điền vào chỗ trống:…

Soạn bài Sư tử xuất quân – Tiếng Việt lớp 2…

Sư tử xuất quân – Soạn bài Sư tử xuất quân. Câu hỏi 1. Sư tử muốn giao việc cho thần dân bằng cách nào?Câu hỏi 2. Voi, Gấu, Cáo, Khỉ được giao những việc gì?Câu hỏi 3: Vì sao Sư Tử vẫn giao việc cho Lừa và Thỏ? Câu hỏi 4: Chọn một tên … Đọc tiếpSoạn bài Sư tử xuất quân – Tiếng Việt lớp 2…