Câu 1 trang 8 Tiếng Việt 4, Câu 1. Dựa vào tranh vẽ và các câu hỏi dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện em đã được nghe cô giáo (thẩy…

Sự tích hồ Ba Bể – Câu 1 trang 8 SGK Tiếng Việt 4. Câu 1. Dựa vào tranh vẽ và các câu hỏi dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện em đã được nghe cô giáo (thẩy giáo) kể: Câu 1. Dựa vào tranh vẽ và các câu hỏi dưới đây, kể lại … Đọc tiếpCâu 1 trang 8 Tiếng Việt 4, Câu 1. Dựa vào tranh vẽ và các câu hỏi dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện em đã được nghe cô giáo (thẩy…

Câu 2 trang 8 Tiếng Việt 4, Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện….

Sự tích hồ Ba Bể – Câu 2 trang 8 SGK Tiếng Việt 4. Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. *  Liên kết các đoạn ta được toàn bộ câu chuyện. * Tham khảo cách kể sau: 1.  Ngày xưa, có lần xã Nam Mẩu … Đọc tiếpCâu 2 trang 8 Tiếng Việt 4, Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện….

Câu 3 trang 8 SGK Tiếng Việt 4, Câu 3. Theo em, ngoài mục đích giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn nói với ta điểu gì?…

Sự tích hồ Ba Bể – Câu 3 trang 8 SGK Tiếng Việt 4. Câu 3. Theo em, ngoài mục đích giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn nói với ta điểu gì? Câu 3. Theo em, ngoài mục đích giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn … Đọc tiếpCâu 3 trang 8 SGK Tiếng Việt 4, Câu 3. Theo em, ngoài mục đích giải thích sự hình thành hồ Ba Bể, câu chuyện còn nói với ta điểu gì?…

Em hãy kể lại truyện cổ tích “Sự tích hồ Ba Bể”, Ngày xửa ngày xưa, thần Giao Long biến thành bà lão già nua bệnh tật để đi thử …

Sự tích hồ Ba Bể – Em hãy kể lại truyện cổ tích “Sự tích hồ Ba Bể”. Ngày xửa ngày xưa, thần Giao Long biến thành bà lão già nua bệnh tật để đi thử lòng mọi người. Ngày xửa ngày xưa, thần Giao Long biến thành bà lão già nua bệnh tật để … Đọc tiếpEm hãy kể lại truyện cổ tích “Sự tích hồ Ba Bể”, Ngày xửa ngày xưa, thần Giao Long biến thành bà lão già nua bệnh tật để đi thử …