Luyện từ và câu Trang 73 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Ghi tên các loài cá vào chỗ thích hợp. Câu 2. Viết tên những con vật trong ảnh và những con …

Sông Hương – Luyện từ và câu Trang 73 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Ghi tên các loài cá vào chỗ thích hợp. Câu 2. Viết tên những con vật trong ảnh và những con vật khác sống ở dưới nước mà em biết.Câu 3. Điền những dấu phẩy còn thiếu vào … Đọc tiếpLuyện từ và câu Trang 73 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Ghi tên các loài cá vào chỗ thích hợp. Câu 2. Viết tên những con vật trong ảnh và những con …

Soạn bài Sông Hương – Tiếng Việt lớp 2…

Sông Hương – Soạn bài Sông Hương. Câu hỏi 1: Tìm những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông. Câu hỏi 2: Vào mùa hè và vào những đêm trăng, sông Hương đổi màu như thế nào?Câu hỏi 3: Vì sao nói sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho … Đọc tiếpSoạn bài Sông Hương – Tiếng Việt lớp 2…