Chính tả Sơn tinh, Thủy tinh, Câu 1. a. Điền từ “tr” hoặc “ch” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in đậm.Câu 2.Tìm từ…

Sơn tinh Thủy tinh – Chính tả Sơn tinh, Thủy tinh. Câu 1. a. Điền từ “tr” hoặc “ch” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in đậm.Câu 2.Tìm từ ngữ.a.Chứa tiếng bắt đầu bằng “ch”.b.Chứa tiếng có thanh hỏi. Câu 1. a. Điền từ “tr” hoặc “ch” vào chỗ trống: … Đọc tiếpChính tả Sơn tinh, Thủy tinh, Câu 1. a. Điền từ “tr” hoặc “ch” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in đậm.Câu 2.Tìm từ…

Soạn bài Sơn tinh, Thủy tinh – Tiếng Việt lớp 2…

Sơn tinh Thủy tinh – Soạn bài Sơn tinh, Thủy tinh. Câu hỏi 1: Những ai đến cầu hôn Mị Nương?Câu hỏi 2: Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào?Câu hỏi 3: Đọc kĩ đoạn 3 rồi dùng từ ngữ của mình kể lại cuộc chiến đấu ác … Đọc tiếpSoạn bài Sơn tinh, Thủy tinh – Tiếng Việt lớp 2…