Soạn bài Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự – văn 9

1. Tóm tắt nội dung Hiểu cách thức và mục đích của việc tóm tắt, giúp cho người đọc, người nghe nắm được nội dung chính. Giúp các em tóm tắt được một văn bản tự sự đúng, đầy đủ và dễ hiểu. 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1. Viết văn bản tóm tắt một … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự – văn 9

Soạn bài Sự phát triển của từ vựng – văn 9

1. Tóm tắt nội dung Từ vựng của ngôn ngữ ngày càng phát triển. Một trong những cách phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng. Có hai phương thức chủ yếu phát triển nghĩa của từ ngữ: Phương thức ẩn dụ. Phương … Đọc tiếpSoạn bài Sự phát triển của từ vựng – văn 9

Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp – văn 9

1. Tóm tắt nội dung Có hai cách dẫn lời nói hay ý nghĩa của một người, một nhân vật. Dẫn trực tiếp là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩa của người hoặc nhân vật, lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép. Dẫn gián tiếp là thuật lại lời … Đọc tiếpSoạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp – văn 9

Soạn bài Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Chuyện phản ánh thực xã hội phong kiến bất công với chế độ nam quyền, chà đạp số phận người phụ nữ. Phản ánh số phận con người qua hình ảnh, số phận người phụ nữ. Phản ánh xã hội phong kiến với những cuộc … Đọc tiếpSoạn bài Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ

Soạn bài Xưng hô trong hội thoại

1. Tóm tắt nội dung Từ ngữ xưng hô trong Tiếng Việt rất đa dạng và phong phú, tinh tế và giàu sắc thái biểu cảm. Khi sử dụng từ ngữ xưng hô người nói cần căn cứ vào đối tượng và đặc điểm tình huống để lựa chọn từ ngữ xưng hô thích hợp. … Đọc tiếpSoạn bài Xưng hô trong hội thoại

Soạn bài Các phương châm hội thoại tiết 3

1. Tóm tắt nội dung Phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cần vận dụng các phương châm hội thoại phù hợp với đặc điểm tình huống giao tiếp (Nói với ai? Nói khi nào? Nói ở đâu? Nói để làm gì?) Không tuân thủ … Đọc tiếpSoạn bài Các phương châm hội thoại tiết 3

Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Quyền sống và quyền được pháp triển của trẻ em. Thực trạng cuộc sống và những hiểm họa gây ra cho trẻ em. Cần phải có những điều kiện tốt, thuận lợi để bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Nhiệm vụ đặt ra cho … Đọc tiếpSoạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Soạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

1. Tóm tắt nội dung Muốn cho bài văn thuyết minh thêm sinh động và hấp dẫn ta cần vận dụng thêm một số nghệ thuật như yếu tố miêu tả. Các biện pháp nghệ thuật cần được sử dụng thích hợp, làm nổi bật đặc điểm thuyết minh và gây hứng thú cho người … Đọc tiếpSoạn bài Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Soạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

1. Tóm tắt nội dung Làm cho văn bản thuyết minh được hay hơn, thêm sinh động hơn cần sử dụng yếu tố miêu tả trong bài văn. Yếu tố miêu tả làm cho người đọc dễ hình dung. 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1. Bổ sung yếu tố miêu tả vào các chi tiết … Đọc tiếpSoạn bài Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Soạn bài Các phương châm hội thoại tiết 2

1. Tóm tắt nội dung Phương châm quan hệ. Phương châm cách thức. Phương châm lịch sự. Trong giao tiếp cần sử dụng các phương châm cho phù hợp để đạt mục đích cao. 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1. Trong kho tàng tục ngữ cao dao Việt Nam có nhiều câu ca dao … Đọc tiếpSoạn bài Các phương châm hội thoại tiết 2