Soạn bài Lập dàn ý bài văn tự sự

1. Tóm tắt nội dung bài học Khái niệm lập dàn ý bài văn tự sự Dàn ý chung gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài Muốn lâp dàn ý, cần dự kiến đề tài, xác định các nhân vật, chọn và sắp xếp các sự việc, chi tiết một cách hợp lí … Đọc tiếpSoạn bài Lập dàn ý bài văn tự sự

Soạn bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Truyện là một cách giải thích nguyên nhân việc mất nước Âu Lạc. Qua đó nhân dân muốn nêu lên bài học lịch sử tinh thần cảnh giác với kẻ thù và cách xử lí đúng đắn mối quan hệ trong xã hội. b. Nghệ … Đọc tiếpSoạn bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Soạn bài Văn bản (Tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học Văn bản là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn. Những đặc điểm của văn bản Những loại văn bản 2. Luyện tập Bài tập 1: Đọc đoạn văn và thực hiện các yêu cầu nêu dưới a. Tính … Đọc tiếpSoạn bài Văn bản (Tiếp theo)

Soạn bài Chiến thắng Mtao-Mxây

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung Đoạn trích khẳng định sức mạnh và ca ngợi vẻ đẹp của người anh hùng Đăm Săn – Một người trọng danh dự, gắn bó với hạnh phúc gia đình và thiết tha với cuộc sống bình yên, phồn vinh của thị tộc, xứng đáng … Đọc tiếpSoạn bài Chiến thắng Mtao-Mxây

Gợi ý viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

1. Tóm tắt nội dung bài học Những kiến thức và kĩ năng làm văn, đặc biệt văn biểu cảm và nghị luận Vận dụng những kiến thức đã học để viết một bài văn trình bày cảm nghĩ của cá nhân một cách sâu sắc 2. Hướng dẫn học bài Đề 1: Cảm nghĩ về ngày … Đọc tiếpGợi ý viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

Soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học Khái niệm hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Các quá trình trong giao tiếp bằng ngôn ngữ Quá trình tạo lập Quá trình tiếp nhận Mối quan hệ giữa hai quá trình Các nhân tố trong giao tiếp bằng ngôn ngữ 2. Luyện tập Bài 1: Phân tích … Đọc tiếpSoạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

Soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam

1. Tóm tắt nội dung bài học Văn học dân gian là kết quả của quá trình sáng tác tập thể, tồn tại dưới hình thức truyền miệng, thông qua diễn Xướng. Trong quá trình lưu lạc, tác phẩm văn học dân gian không ngừng hoàn thiện. Văn học dân gian gắn bó và phục … Đọc tiếpSoạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

1. Tóm tắt nội dung bài học Khái niệm hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Mỗi hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ có hai quá trình Các nhân tố chi phối hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. 2. Hướng dẫn học bài Bài tập 1: a. Hoạt động giao tiếp diễn ra … Đọc tiếpSoạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Soạn bài Tổng quan văn học Việt Nam

1. Tóm tắt nội dung bài học Văn học Việt Nam có hai bộ phận lớn: văn học dân gian và văn học viết Văn học viết Việt Nam gồm văn học trung đại và văn học hiện đại, phát triển qua ba thời kì, thể hiện chân thực, sâu sắc đời sống tư tưởng … Đọc tiếpSoạn bài Tổng quan văn học Việt Nam