Soạn bài Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố) SBT Văn 7 tập 1 trang 72…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 72 SBT Ngữ Văn 7 tập 1 – Soạn bài Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố). Bài tập 1. Câu 2, trang 111, SGK. 2. So sánh việc vận dụng từ ngữ trong các câu dưới đây, từ đó chỉ ra được sự … Đọc tiếpSoạn bài Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố) SBT Văn 7 tập 1 trang 72…