Viết quảng cáo Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 122 hoàn thiện văn bản quảng cáo sau đây…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 122 SBT Ngữ văn 10 tập 2. Theo anh (chị), để hoàn thiện văn bản quảng cáo sau đây, cần bổ sung những yếu tố nào ?. Soạn bài Viết quảng cáo SBT Ngữ văn 10 tập 2 1. Bài tập 1, trang 145, SGK. Sau đây là … Đọc tiếpViết quảng cáo Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 122 hoàn thiện văn bản quảng cáo sau đây…