Viết bài văn số 4: văn thuyết minh – SBT Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 12…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 12 SBT Ngữ văn 10 tập 2. Soạn bài Viết bài văn số 4: văn thuyết minh 1. Đoạn trích dưới đây có thuộc kiểu văn bản thuyết minh không ? Vì sao ? Năm 1070, vua Lí Thánh Tông sai lập Văn Miếu ở phía ngoài cửa … Đọc tiếpViết bài văn số 4: văn thuyết minh – SBT Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 12…