Viết bài làm văn số 2 : Văn tự sự (SBT Văn 10 tập 1) Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 51 – ãy kể lại câu chuyện Đăm Săn…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 51 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Bằng lời văn của mình, anh (chị) hãy kể lại câu chuyện Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây (dựa theo đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây, trích sử thi Đăm Săn).. Soạn bài Viết bài làm văn số 2 … Đọc tiếpViết bài làm văn số 2 : Văn tự sự (SBT Văn 10 tập 1) Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 51 – ãy kể lại câu chuyện Đăm Săn…