Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học Văn 11 tập 1 – câu 1, 2 trang 44…

Giải câu 1, 2 trang 44 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Nhận xét về “lẽ ghét thương” của nhân vật ông Quán trong đoạn trích Lẽ ghét thương của Nguyễn Đình Chiểu.. Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học SBT Ngữ văn 11 tập 1 – Soạn bài Viết … Đọc tiếpViết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học Văn 11 tập 1 – câu 1, 2 trang 44…