Bài Từ Hán Việt (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 1 trang 52: Tìm 5 tên riêng (tên người hoăc tên địa lí) là từ thuần Việt…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 52 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Tìm 5 tên riêng (tên người hoăc tên địa lí) là từ thuần Việt. Những tên riêng này có sắc thái biểu cảm như thế nào ?. Soạn bài Từ Hán Việt (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 … Đọc tiếpBài Từ Hán Việt (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 1 trang 52: Tìm 5 tên riêng (tên người hoăc tên địa lí) là từ thuần Việt…