Từ ghép SBT Ngữ Văn 7 tập 1 trang 8 Tìm câu sử dụng đúng…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 8 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Tìm câu sử dụng đúng từ ghép ăn mặc :a) Nó ăn mặc rất lịch sự.b) Nó ăn mặc rất ngon, rất đẹp.c) Nó ăn mặc một bộ quần áo rất sang.. Soạn bài Từ ghép SBT … Đọc tiếpTừ ghép SBT Ngữ Văn 7 tập 1 trang 8 Tìm câu sử dụng đúng…