Bài Từ đồng nghĩa SBT Văn 7 tập 1 trang 78 (SGK trang 115,116,117):Tìm cặp từ đồng nghĩa…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 78 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Tìm cặp từ đồng nghĩa : công nhân – công dân, lợi hại – ích lợi…. Soạn bài Từ đồng nghĩa SBT Ngữ Văn 7 tập 1 – Soạn bài Từ đồng nghĩa Bài tập … Đọc tiếpBài Từ đồng nghĩa SBT Văn 7 tập 1 trang 78 (SGK trang 115,116,117):Tìm cặp từ đồng nghĩa…