Soạn bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy SBT trang 28: đánh giá truyện Mị Châu – Trọng Thuỷ…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 28 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Có ý kiến cho rằng chủ đề của Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ là “phản kháng chiến tranh xâm lược và ca ngợi tình yêu”. Soạn bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng … Đọc tiếpSoạn bài Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy SBT trang 28: đánh giá truyện Mị Châu – Trọng Thuỷ…