Soạn bài Tràng Giang -BT Văn lớp 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 25…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 25 SBT Ngữ văn lớp 11 tập 2. Nêu cảm nghĩ về âm điệu chung của toàn bài thơ.Soạn bài Tràng Giang 1. Bài tập 1, trang 30, SGK. Anh (chị) hiểu  thế nào về câu thơ đê từ Bâng khuâng trời rộng nhớ sóng … Đọc tiếpSoạn bài Tràng Giang -BT Văn lớp 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 25…