Soạn bài Tỏ lòng (Thuật hoài) SBT Văn 10 tập 1 trang 81: Vừa ngắn gọn, súc tích, vừa truyền cảm…

Giải câu 1, 2, 3 trang 81 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh “Tỏ lòng” là bài thơ vừa ngắn gọn, súc tích, vừa truyền cảm bởi những hình ảnh có sức gợi tả mạnh mẽ.Soạn bài Tỏ lòng (Thuật hoài) 1. Bài tập 3, trang 116, … Đọc tiếpSoạn bài Tỏ lòng (Thuật hoài) SBT Văn 10 tập 1 trang 81: Vừa ngắn gọn, súc tích, vừa truyền cảm…