Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh SBT Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 19…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 19 SBT Ngữ văn 10 tập 2. Trong những câu văn thuyết minh nêu dưới đây, câu nào chuẩn xác, câu nào chưa chuẩn xác ? Vì sao ? Soạn bài Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh 1. Bài tập, trang 27, SGK. Trả … Đọc tiếpTính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh SBT Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 19…