Soạn bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 89…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 89 SBT Ngữ Văn 8 tập 2. Em phải viết một bài văn nghị luận để tham gia cuộc trao đổi về đề tài : Mọi người (trong gia đình, nhà trường, xã hội) đã sống vì em, vậy em cũng phải biết sống vì mọi người.. … Đọc tiếpSoạn bài Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận SBT Ngữ Văn 8 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 89…