Soạn bài Thao tác lập luận so sánh: câu 1, 2, 3, 4 trang 61 SBT Văn 11 tập 1…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 61 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Đọc kĩ văn bản sau rồi trả lời câu hỏi ghi bên dưới. Soạn bài Thao tác lập luận so sánh SBT Ngữ văn 11 tập 1 – Soạn bài Thao tác lập luận so sánh 1. Đọc lại đoạn văn … Đọc tiếpSoạn bài Thao tác lập luận so sánh: câu 1, 2, 3, 4 trang 61 SBT Văn 11 tập 1…