Thao tác lập luận bác bỏ – SBT Văn lớp 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 21…

Giải câu 1, 2, 3 trang 21 SBT Ngữ văn lớp 11 tập 2. Hãy xét xem cách thức bác bỏ của Mặc Tử, nhà triết học Trung Quốc cổ đại trong đoạn trích dưới đây có gì khác so với cách thức bác bỏ của Nguyễn Đình Thi trong đoạn trích nêu trong bài … Đọc tiếpThao tác lập luận bác bỏ – SBT Văn lớp 11 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 21…